Praktisk info

Praktisk Info om alt i forbindelse med Dagpleje Hønsegaarden.

Har i stadig spørgsmål så kontakt mig på Mail eller Facebook.

Åbningstid:

Privat Dagplejen Horsens Praktisk info

Åbningstid er Mandag til Fredag - 06.30 - 16.00

Jeres barn skal være afleveret og hentet i dagplejen til aftalt tid af hensyn til planlægning af dagens aktiviteter også selvom der er andre børn tidligere eller senere i dagplejen. Tiden aftales individuelt ud fra forældrenes behov for pasning.

Følgende skal i have med:

Privat Dagplejen Horsens Have med

*Sko der passer til årstiden. 

*Tøj der passer til årstiden.

*Flyverdragt, termotøj.

*Hjemmesko.

*Skiftetøj.

*Solhat.

*Bleer.

*Modermælkserstatning / sutteflaske.

*Pulvergrød.

*Barnevogn inkl. sele, dyne, pude, fluenet og regnslag.

Generelt om sygdom:

Privat Dagplejen Horsens SygdomReglerne for et sygt barn vil være de samme som i de kommunale daginstitutioner. Sundhedsstyrelsen har lavet regler for hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i daginstitution/dagpleje læs her. Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Syge børn må ikke komme i min dagpleje. Et barn med smitsom sygdom modtager jeg først når barnet ikke længere smitter.Smitsom sygdom kan f.eks. være hvis man har feber, mavetilfælde i form af diarre eller opkastninger, har øjenbetændelse eller er stærkt forkølet så næsen skal tørres konstant - hvilket kræver "særlig pasning".Har dit barn feber skal barnet først komme i dagpleje når barnet har været feberfri i et døgn.Ovenstående kan være kilde til at vi andre også bliver syge. Derfor skal i holder jeres syge barn hjemme af gensidig respekt for mig og de andre børn/forældre i dagplejen. Bemærk - Ved raskmelding af sygt barn skal det ske dagen før barnet kommer retur dog senest kl. 17.00 af hensyn til planlægningen i Dagplejen. 

Når jeg er syg, gør jeg mit bedste til hurtigt at blive rask igen og jeg forsøger naturligvis at undgå sygdom. 

Måltider:

Privat dagpleje Horsens Dagplejen Honsegaarden Food

Alle måltider er som hovedregel inkluderet i prisen, dog ikke hvis barnet er så lille at det stadig får grød og flaske eller ”allergi” kost – da medbringes dette. Der serveres vand og mælk til alle måltider. 1 gange om ugen får vi varm mad hvis tiden tillader det. Vi får frugt hver eftermiddag. Til fødselsdage og højtider kan vi godt få lidt ekstra lækkert (f.eks. Saftevand, slik osv. - sig gerne til hvis i som forældre ikke ønsker dette). Jeg forsøger i størst muligt omfang at holde mad og drikke Økologisk, og udover det laver jeg selv saft af rabarber, æbler, solbær osv. fra egen have.

Forsikring:

Dagplejen Horsens Privat Forsikring

I skal selv sørge for at tegnet en heltidsulykkesforsikring på jeres barn som dækker når barnet er i min dagpleje. Dagplejen kan ikke drages til ansvar. Derudover er det en god ide at man som forældre tegner en sygedagpenge forsikring. Med denne forsikring vil i forældre få dækket noget af den løn der betales mig, hvis jeg skulle blive syg.

Om §78 reglerne og tilsyn:

Dagplejen Horsens Privat Tilsyn

Hønsegaarden er underlagt samme regler som kommunal dagpleje mht. sikkerhed i hjemmet og får jævnligt tilsyns besøg, både anmeldt og uanmeldt.

Jeg har dog meget større muligheder end kommunalt ansatte mht. individuelle aftaler om transport osv.

Læs alt lovstof vedrørende §78 her og læs hvad Horsens kommune skriver om §78 her

Opsigelse:

Dagpleje Horsens Privat Opsigelse

Pasningsaftalen kan opsiges skriftligt af begge parter, med to måneders varsel til udgangen af måneden. Opsigelsen skal være skriftligt.

Der kan ikke ske opsigelse i april mdr. således barnet ophører pr. 30 juni samt opsigelse i september mdr. således barnet ophører pr. 30 november.

Det er ikke muligt at opsige kontrakten før kontraktstart og der er en bindingsperiode på tre måneder fra barnets første dag i dagplejen.

Når der skrives en kontrakt angives der en slut dato svarende til sidste dag i dagplejen før start i børnehave, i det tilfælde barnet stopper denne dato er opsigelse ikke nødvendig, det gælder også ved tidsbegrænset kontrakt.

OBS - Ved manglende betaling kan jeg opsige uden varsel med virkning fra dag til dag, det er dog aldrig sket.

Reservation:

Dagpleje Horsens Privat Reservation

Hvis i beslutter jer for en plads hos mig, skriver vi en kontrakt og i betaler et reservationsgebyr.

Ferie og Fridage:

Dagpleje Horsens Privat - Ferie fridage

Børn har samme behov for at holde fri og have ferie fra dagplejen som voksne har fra deres arbejdsplads.

Dagplejen og min hverdag er derfor tilrettelagt ud fra at børnene holder ferie og fridage i samme omfang som jer forældre. Se ferieplan for dagplejen under Ferie Kalender.

Ferie Kalender:

Dagpleje Horsens Privat - Ferie kalender

2018

Fredag d. 15/10-21/10 - 2018 (Efterårsferie Uge 42).

Fredag d. 21/12-2018 Kl. 13.00 Opstart 2019 - Torsdag d. 3/1-2019 (Juleferie/Nytårsferie).

2019

Uge 7 d. 11/2-17/2 - 2019 (Vinterferie).

Torsdag d. 18/4-22/4 - 2019 (Påske Ferie).

Fredag d. 17/5 - 2019 (Stor Bededag).

Torsdag d. 30/5 - 02/06 - 2019 (Kristi Himmelfart).

Onsdag d. 5/6 - 2019 (Grundlovsdag).

Mandag d. 10/6 - 2019 (Pinse).

Uge 29,30,31 - 2019 (Sommerferie fastsættes efter aftale med forældrene, indtil videre er 29-31 valgt).

Mandag d. 14/10-20/10 - 2019 (Efterårsferie Uge 42).

Fredag d. 20/12-2019 (Kl. 13.00) Opstart 2020 Fredag d. 3/1-2020 (Jule/Nytårsferie).

Derudover er der lukket i weekenden, med mindre andet er aftalt.

* Der tages forbehold for ændringer i "Praktisk info" så kig dagligt på opslagstavlen i dagplejen og/eller her på siden. Spørg hvis i er i tvivl.