Hvorfor vælg mig ?

Ja hvorfor vælge mig ? læs mine tanker om det spørgsmål her.

Privat dagpleje Horsens Hvorfor vælg mig - tillid

Hvorfor vælge mig:

* Hos mig får i stor indflydelse på jeres barns hverdag.

* Her får i tryghed, omsorg og kærlighed - kom selv og mærk efter.

* Overskuelighed for både jer forældre og jeres barn.

* Det er trygt for jeres barn at være hos mig hver dag og her kommer ingen børn i gæstepleje.

* Der er ingen nedskæringer og forringelser pga. økonomi.

* I får kvalitet og gensidig fleksibilitet.

* I vælger selv den dagpleje som i er tryg ved, det er ofte ikke muligt kommunalt.

* ingen fast lukketid men til gengæld stor fleksibilitet.

* Billigere Dagpleje end en kommunal dagplejeplads og jeg kan tilbyde meget mere.

HUSK - som privat dagpleje har jeg kun arbejde så længe mine forældre er tilfredse og børnene trives. Derfor er det i min interesse at gøre et godt stykke arbejde dagligt og have løbende dialog med jer forældre, det er gennem vores daglige snak vi sammen kan forme den bedste pasningsordning for jer.

Privat Dagpleje Horsens Hvorfor vælge mig

Den pædagogiske del:

Børn i alderen 0-3 år gennemgår en stor udvikling. Jeres Barn skal tillære sig mange færdigheder på kort tid. Det betyder at barnet har brug for nære voksne til at støtte i  udviklingen.

I kraft af uddannelse og erfaring ved jeg præcis hvordan og hvornår der skal støttes op om et barn og hjælper barnet på vej til den rette udvikling.

Jeg arbejder blandt andet med følgende :

* At tage tøj af og på selv.

* Sociale kompetencer - hjælp til venskaber.

* Styrke barnets fin og grovmotoriske evner – puslespil, dans og rytmik, udfoldelse i naturen.

* Stimulere barnets sprogudvikling – sange med fagter, rim og remser.

* Jeres barn skal ved rette alder hjælpe til med at dække bord og rydde af, vi bager og de får lov at hjælpe med at lave den mad vi skal have.

* At sætte grænser for sig selv - sige nej ved drillerier.

Ved at arbejde med ovenstående kan jeg støtte det enkelte barn i udvikling af færdigheder og kompetencer.

Det giver jeres barn en succesoplevelser og der ved en tro på sig selv og egen kunnen (udvikling af selvværd og selvtillid).

Glade børn, giver glade forældre, giver glad dagpleje, giver glade børn, giver glade forældre, giver glad dagpleje.......

Privat Dagpleje Horsens

Unik Fleksibilitet :

Jeg tilbyder en unik fleksibilitet i min Private Dagpleje som ikke kan matches af kommunen.

Da behovet for pasning uden for normal åbningstid er stigende, f.eks. i forbindelse med overarbejde, periodiske skæve arbejdstider eller at i som forældre bare har behov for en tur i biffen osv. så tilbyder jeg udvidet åbningstider i dagplejen.

De ekstra timer i ønsker at have jeres barn passet aftales i videst muligt omfang ugevis frem. Det udelukker dog ikke at i kan ringe og melde overarbejde eller andet ind samme dag, vi tager tingene som de kommer.

Al pasning ud over den faste åbningstid betales med fast honorar pr. påbegyndt time - der betales månedsvis bagud, og kopi af opgørelse af timer udleveres hver den 20 i mdr. hvis det ønskes.

Skulle i have andre ønsker så snakker vi om det.