Dagplejen Hønsegaarden

Privat dagpleje Hønsegaarden Lindealle 2 Horsens
https://www.facebook.com/honsegaarden.dk?ref=hl

Hvorfor vælge mig ?

* Hos mig får i stor indflydelse på jeres barns hverdag.


* Her får i tryghed, omsorg og kærlighed kom og mærk efter.


* Overskuelighed for både forældre og børn.


* Det er trygt for dit barn at være hos den samme person hver dag.


* Der er ingen nedskæringer og forringelser pga. økonomi.


* Man får kvalitet og gensidig fleksibilitet.


     *     Man vælger selv den dagplejer som man er tryg ved.


* ingen fast lukke tid og stor fleksibilitet.


* Billigere end en kommunal dagplejeplads og kan tilbyde meget mere.


Som privat dagplejer har jeg kun arbejde så længe forældrene er tilfredse og børnene er glade. Derfor er det i min interesse at gøre et godt stykke arbejde dagligt og have løbende dialog med forældrene.

Børnene i centrum :

Børn i alderen 0-3 år gennemgår en stor udvikling. Barnet skal til lære sig mange færdigheder på kort tid. Det betyder at de har brug for nære voksne til at støtte dem i deres udvikling.

I kraft af uddannelse og erfaring ved jeg præcis hvordan og hvornår der skal støttes op om et barn og hjælpe barnet på vej til den rette udvikling.

Jeg arbejder blandt andet med følgende :

* At tage tøj af og på selv.


* Sociale kompetencer - hjælp til venskaber.


* Styrke barnets fin og grovmotoriske evner – puslespil, dans og rytmik, udfoldelse i naturen.


* Stimulere barnets sprogudvikling – sange med fagter, rim og remser.


* At barnet skal hjælpe til – dække bord og rydde af.


* At sætte grænser for sig selv - sige nej ved drillerier.


Ved at arbejde med ovenstående kan jeg støtte det enkelte barn i udvikling af færdigheder og kompetencer.

Det giver barnet succesoplevelser og derved en tro på sig selv og egen kunnen (udvikling af selvværd og selvtillid).

Glade børn, giver glade forældre, giver glad dagplejer, giver glade børn, giver glade forældre, giver glad dagplejer.......

Unik Fleksibilitet :

Jeg tilbyder en unik fleksibilitet som ikke kan matches af kommunen.


Da behovet for pasning uden for normal åbningstid er stigende, feks. i forbindelse med overarbejde, periodiske skæve arbejdstider el. i som forældre bare har behov for en tur i biffen osv. så tilbyder vi udvidet åbningstider i dagplejen.


De ekstra timer i ønsker at have jeres barn passet, aftales i videst muligt omfang ugevis frem. Det udelukker dog ikke at i kan ringe og melde overarbejde el. andet ind samme dag, vi tager tingene som de kommer.


Al pasning ud over den faste åbningstid betales med 75kr. pr. påbegyndt time - der betales månedsvis bagud, og kopi af opgørelse af timer udleveres hver den 20 i mdr.

Skulle i have andre ønsker så snakker vi om det.